Klachten

Klachten

Klachten kunnen op verschillende niveau’s ontstaan:


op het niveau van bewustzijn: dit zijn meestal klachten die hun oorzaak vinden in emotionele stress en fysieke en/of emotionele blokkades.


op cellulair niveau: oorzaak van deze klachten is vaak gerelateerd aan levensstijl, voeding en aanleg.


op energetisch niveau: dit zijn klachten die optreden wanneer sprake is van een verandering in de energiehuishouding. Deze klachten manifesteren zich regelmatig op psychisch niveau.

op constitutioneel niveau: een langdurige verstoring in de energiehuishouding kan organische klachten tot gevolg hebben. Met name lever, darmen en nieren kunnen schade oplopen.

op biochemisch niveau: dit zijn processen die op moleculair-biologisch niveau plaatsvinden en voor degeneratieve klachten kunnen zorgen. De oorzaak van de klacht is helder, ermee leven is niet vanzelfsprekend.