Therapie op maat

Therapie op maat

Streven naar een optimale gezondheid, naar vitaliteit, is een traject waarbij de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeswijzen met elkaar samenwerken. Een traject waarin beiden geïntegreerd zijn. De cliënt is, naast het reguliere circuit, steeds vaker op zoek naar andere, aanvullende mogelijkheden om zijn of haar levenskwaliteit te optimaliseren.

Om ‘therapie op maat’ te kunnen bieden, is het belangrijk rekening te houden met het referentiekader van de cliënt. Het is achterhaald om een fysieke en/of geestelijke verstoring alleen als een defect van een medisch-biologisch systeem te zien. Lichaam en geest zijn geïntegreerd en vragen om een andere visie in de behandeling van de cliënt.
Elk individu is uniek. Dit vraagt om een afgestemde aanpak, met als doelstelling een effectieve en doelmatige therapie.