Uit onderzoek blijkt ook dat..

Uit onderzoek blijkt ook dat..

de cliënt niet meer behandeld wil worden als een passief object van symptomen. In plaats daarvan wil de cliënt op hartniveau contact kunnen maken: de cliënt wil bekeken en gehoord worden. Dit vraagt om een andere communicatie tussen cliënt en therapeut.


de cliënt wel eens teleurgesteld is in de beloftes van de reguliere geneeskunde. Pijn en lijden zouden tot het verleden moeten behoren. Daarnaast is in de afgelopen decennia een toename geconstateerd in de verslavingen veroorzaakt door het gebruik van medicijnen: slaap- en kalmeringsmiddelen zijn hier bekende voorbeelden van.


de cliënt een nieuw ‘normen en waarden stelsel’ hanteert met betrekking tot de natuur, de wetenschap, gezondheid en technologie. De cliënt wil zelf verantwoordelijk zijn voor zijn gezondheid en geluk. Hierin speelt de integratie tussen lichaam en geest een belangrijk rol waarbij de therapeut een adviserende rol vervult.