De filosofie van natuurgeneeskundige therapie omvat de volgende principes:

De filosofie van natuurgeneeskundige therapie omvat de volgende principes:

elk organisme bezit de kracht om verstoringen te bestrijden en te herstellen; er bestaat een natuurlijke neiging naar gezondheid, een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving.

een aandoening wordt vaak veroorzaakt door een verstoring in het functioneren van lichaam en geest; te denken valt aan psychische spanningen, verkeerde voeding, een slechte lichaamshouding of een verkeerde ademhaling.

het lichaam streeft naar een optimale gezondheid van het individu. Een acute ziekte wordt gezien als een poging van de natuur om te reinigen en te genezen. Een chronische ziekte ontstaat wanneer de natuurlijke kracht van het lichaam niet in staat is met een acute manifestatie op de ziekte te reageren.

Natuurgeneeskundige therapie is een filosofie die vrijwel alle aspecten van het leven raakt.