Doelstelling

Doelstelling

Tijdens een behandeling wordt vanuit een ander mensbeeld geluisterd en gekeken naar de cliënt. Belangrijk aspect binnen de behandeling is dat er een verbinding plaatsvindt tussen cliënt en therapeut.

Op geestelijk niveau wordt door middel van therapeutische gespreksvoering geluisterd naar de gedachtevorming van de cliënt. Met elkaar wordt geanalyseerd in hoeverre de gedachtevorming het dagelijks functioneren van de cliënt beperkt.

Op fysiek niveau wordt gezocht naar de gebieden die om extra aandacht vragen. Getracht wordt om het zelfherstellend vermogen van die gebieden te versterken.

Doelstelling van een behandeling is om aandacht en ontspanning evenredig te verdelen. Wanneer sprake is van ontspanning, ontstaat er ruimte voor aandacht. Aandacht voor het hier en nu.